6 lis 2023

Okna do domu — jakie wybrać?

Jakie okna do domu? To pytanie zadajesz sobie nie tylko Ty, ale i wszyscy, którzy budują lub modernizują swoje domy. Co jeszcze warto wiedzieć? Sprawdź!

Jakie okna do domu? To pytanie zadajesz sobie nie tylko Ty, ale i wszyscy, którzy budują lub modernizują swoje domy. Co ważne, musisz na nie odpowiedzieć jeszcze przed rozpoczęciem prac, ponieważ od tego, jakie okna do domu wybierzesz, zależeć będzie wygląd elewacji budynku oraz szeroko pojęta funkcjonalność i energooszczędność jego wnętrza. Trendy branży okiennej wskazują, że producenci coraz częściej stosują rozwiązania, pozwalające zwiększyć ilość światła wpadającego przez okna. Obserwuje się też wzrost zainteresowania automatyką okienną oraz częstszy montaż systemów zabezpieczających — zarówno w domach jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych.

Oprócz zakupu dobregookna należy zadbać też o fachowy montaż przy użyciu taśm izolacyjnych oraz ocieplających profili podokiennych. Montaż na samą piankę może spowodować, że pomimo zakupu dobrej jakości okna do domu, nie spełni ono Twoich oczekiwań, np. hałas miejski przedostanie się do środka lub ciepło będzie uciekać na zewnątrz. Jakie okna zatem kupić? Jak wybrać okna do domu, by wkrótce nie żałować inwestycji? Spójrzmy wspólnie, na co zwrócić uwagę!

Jakie okna do domu?

Abyś mógł cieszyć się funkcjonalnością swoich okien, musisz zwrócić uwagę na trzy kwestie: dopasowanie dobrego taniego okna do Twoich potrzeb, prawidłowy montaż (tzn. odpowiednie osadzenie okna w otworze montażowym, stabilne mocowanie i uszczelnienie) oraz parametry wybranego produktu. Okna do domu, składają się z wielu elementów. Zanim okno trafi do Twojego domu, przebywa całkiem długą drogę. Producent bada jego właściwości, spisuje cechy, klasę i wartości odpowiednich współczynników.

Jakie okna kupić? Każde okno, które znajdziesz w profesjonalnym sklepie oraz u producenta, ma znak budowlany B lub oznaczenie CE. Brak tych oznaczeń powinien być dla Ciebie sygnałem alarmowym, będą to bowiem produkty, które mogą być umieszczone w Krajowym Wykazie Wyrobów Zakwestionowanych i wycofane z obrotu. Oprócz właściwego oznakowania, okna do domu muszą mieć też obowiązkową kartę wyrobu, w której będą wymienione wszystkie właściwości deklarowane przez producenta. Jest to opis parametrów okna, które wskazują jego wytrzymałość i konkretne właściwości, np. odporność na obciążenie wiatrem, wodoszczelność czy przepuszczalność powietrza.

Parametry okien — co to jest?

Każdy parametr okna deklarowany przez producenta musi być udokumentowany. Wszystkie parametry okien są ustalane na podstawie normy PN-EN 14351-1:2006+A2:2016. Bez świadectwa badań powinieneś uznać okno do domu za wyrób bezklasowy, który nie gwarantuje żadnej odporności. Okna do domu, które nie zostały poddane specjalistycznym badaniom, powinieneś uznać za niepełnowartościowe. Świadectwo badań daje Ci gwarancję, że kupujesz produkt o deklarowanych parametrach i klasie.

Jakie okna kupić? Należy podkreślić, że nie wszystkie opisane przez producenta parametry okna będą miały dla Ciebie kluczowe znaczenie. Parametry okien można ogólnie podzielić na dwie grupy:

  • bezwzględnie ważne dla każdego okna, tj. odporność na obciążenie wiatrem, wodoszczelność i przepuszczalność powietrza,

  • ważne z punktu widzenia konkretnego użytkownika, np. przenikanie ciepła, akustyka, siły operacyjne, wytrzymałość mechaniczna, odporność na otwieranie i zamykanie, klasa antywłamaniowa czy odporność na przenikanie światła i energii słonecznej.

Parametry okien — jak je interpretować?

Abyś mógł kupić nowoczesne okna o najlepszych parametrach, powinieneś wiedzieć, jakie właściwości okien są wymieniane w karcie wyrobu oraz które z nich są dla Ciebie kluczowe:

Współczynnik przenikania ciepła

W przypadku okien fasadowych i drzwi balkonowych współczynnik przenikania ciepła Uw nie może przekraczać 0,9 W/m²K, a dla okien dachowych - 1,1 W/m²K. Przykładem doskonałych okien ze współczynnikiem Uw do 0,73 W/m²K są okna do domu REHAU Geneo, REHAU SYNEGO.. Warto dodać, że okna te są bardzo funkcjonalne i łatwe w utrzymaniu czystości, ponieważ pokryto je specjalną powłoką HDF, która ułatwia mycie i zapobiega głębokiemu wnikaniu brudu w strukturę profilu.

Odporność na obciążenie wiatrem

Odporność na obciążenie wiatrem określa siłę wiatru wiejącego prostopadle do płaszczyzny okna, przy której nastąpi maksymalne ugięcie ramy. Odporność na obciążenie wiatrem oznacza się symbolami od A-1 do C-6 od najmniejszej sztywności okna do największej, przy czym standardowe okna do domu zwykle nie muszą mieć klasy wyższej niż B-3 lub B-4.

Wodoszczelność

Wodoszczelność określa, przy jakim wietrze w trakcie deszczu nastąpi przeciek wody opadowej do wnętrza budynku. Na przykład, najniższa klasa 1A oznacza, że okna do domu przeciekną w czasie deszczu przy bezwietrznej pogodzie, natomiast klasa 9A gwarantuje szczelność nawet przy nawałnicach o sile wiatru 112 km/h. Jakie okna kupić? Przykładem produktu z tak wysoką klasą wodoszczelności są doskonałe okna z profili REHAU Synego.

Przepuszczalność powietrza

Przepuszczalność powietrza mierzy się na podstawie współczynnika infiltracji a. Określa on, ile powietrza przeniknie w ciągu godziny przez jednometrową szczelinę przy różnicy ciśnień 1 daPa/m3. Wartość współczynnika nie powinna przekraczać 0,3 m3/(m·h·daPa2/3). Na szczelność okna wskazują klasy od 1 do 4. Im wyższa klasa, tym okno szczelniejsze. Pamiętaj! Analizując szczelność konkretnego dobrego taniego okna, uwzględnij, że w budynku niezbędna jest wymiana powietrza. Jeśli zatem nie masz wentylacji mechanicznej, część okien do domu powinna być wyposażona w nawiewniki.

Energooszczędne okna do domu

Dobre tanie okna energooszczędne są już nie tylko modą, ale właściwie normą. Jakie okna kupić? Do wyboru masz okna 2 lub 3 szybowe. Najkorzystniejsze parametry termoizolacyjne mają okna trzyszybowe, w których zastosowano szkło niskoemisyjne i wypełniono przestrzeń szybową gazem szlachetnym, np. argonem. Okna trzyszybowe mają również wysoki współczynnik izolacji akustycznej, który przekłada się na większy komfort użytkowania. Wybór nowoczesnego okna trzyszybowego jest dowodem świadomości ekologicznej (np. zmniejsza produkcję dwutlenku węgla przez urządzenia grzewcze) oraz skutecznie redukuje wysokość rachunków za ogrzewanie. Aby dodatkowo ograniczyć straty ciepła, można do dobrego taniego okna zastosować ciepłe ramki dystansowe i uszczelki obwiedniowe.

Właściwości akustyczne i przenikalność cieplna

Izolacyjność cieplna i akustyczna okna do domu określane są różnymi współczynnikami. Jeśli chodzi o przenikalność cieplną okna, określa się ją współczynnikiem U [W/(m2·K)], który powinien być nie większy niż 0,9 W/(m2·K). Jednak dla Ciebie bardziej miarodajny będzie wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej RA2, który informuje, na ile dobre klasy okna ochronią Cię przed zewnętrznym hałasem komunikacyjnym. Jest to średni ważony współczynnik izolacyjności akustycznej Rw pomniejszony o około 5 dB. Oznacza to, że jeśli zależy Ci, aby okno miało izolacyjność akustyczną na poziomie 40 dB, to jego wskaźnik Rw musi mieć wartość przynajmniej 45 dB. Dobór oknado domu pod względem parametrów izolacyjności akustycznej zawsze zależy od Twoich potrzeb, np. od tego, czy budynek stoi w hałaśliwej okolicy, czy raczej w zacisznym miejscu. Zatem jakie okna do domu? Na przykład okna REHAU Synego o doskonałych parametrach, które możesz zamówić w indywidualnych kształtach i o różnych kolorach.

Wytrzymałość mechaniczna

Wytrzymałość mechaniczna związana jest ze sztywnością skrzydeł okiennych poddawanych obciążeniu prostopadłemu lub w swojej płaszczyźnie. Określa się w ten sposób, przy jakim obciążeniu skrzydło wypadnie z ram pod wpływem pchnięcia albo zawiśnięcia na nim (np. w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas mycia okien). Wytrzymałość mechaniczna obejmuje 4 klasy – najniższa klasa 1 wytrzymuje napór i obciążenie pionowe do 20 kg, zaś najwyższa klasa 4 – napór 35 kg i obciążenie pionowe do 80 kg.

Siły operacyjne

Siły operacyjne wpływają bezpośrednio na komfort i wygodę otwierania i zamykania okien. Wyróżnia się dwie klasy: klasa 1 oznacza, że do eksploatacji okna (tj. uruchomienia mechanizmów okuć okiennych) potrzeba siły 100 N (tj. około 10 kg), a w klasie 2 wystarczy 30 N (tj. 3 kg). W skrócie oznacza to, że okna do domu o klasie 2 sił operacyjnych dają znacznie większy komfort użytkowania.

Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie

Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie określa orientacyjny czas (tj. liczbę cykli), w jakim okno zachowa swoje walory bezproblemowej obsługi. Może być to równowartość 5000, 10.000 lub 20.000 cykli. Jeśli trudno to sobie wyobrazić, to 20.000 cykli oznacza, że okno, które jest otwierane i zamykane raz dziennie, zachowa sprawność działania przez około 50 lat.

Odporność na włamanie

Odporność na włamanie jest klasyfikowana w skali od 1 do 6. Najniższa klasa RC1 oznacza, że okno łatwo podda się złodziejowi, który pojawi się nawet bez specjalistycznych narzędzi. Klasa RC2 zapewni już kilkuminutowe opóźnienie jego wejścia do środka, co umożliwi np. interwencję firmy ochroniarskiej. Klasy RC3 do RC6 są rzadziej używane w budownictwie jednorodzinnym, ponieważ zamiast tego domownicy zwykle stosują system alarmowy i monitoring, które są dla nich wystarczające. Zatem jakie okna do domu? Przykładem dobrego okna o odporności na włamanie nawet do klasy RC3 są jest system SYNEGO, w którym dodatkowo produkty są wykonane z materiałów podlegających recyklingowi w 100%.

Przepuszczalność światła i promieniowania słonecznego

Współczynnik przepuszczalności światła Lt jest jednym z głównych parametrów charakteryzujących szyby zespolone. Opisuje on stosunek ilości światła słonecznego, które zostaje przepuszczone przez szybę, do ilości światła, które do niej dociera. Im wyższy procent przepuszczonego światła, tym jaśniej we wnętrzu. Podobnie jest w przypadku współczynnika przepuszczalności energii cieplnej promieniowania słonecznego g. Im wyższy współczynnik, tym więcej energii cieplnej przedostanie się przez szybę. Innymi słowy, im więcej słońca przedostanie się do domu, tym większe oszczędności energii pochodzącej z opłacanego przez Ciebie źródła ciepła. Przyjmuje się, że współczynnik Lt powinien być na poziomie minimum 70%, a g — około 50-55%. Pamiętaj! Dobre jakościowo okna nie mogą mieć też zbyt wysokich parametrów, ponieważ wtedy promieniowanie słoneczne stanie się źródłem dyskomfortu dla domowników.

Okna do domu — jakie wybrać?
Otwórz się na nowe możliwości

Jesteśmy do dyspozycji

Masz pytania? Potrzebujesz porady? Jesteś zainteresowany wyceną?

skontaktuj się z nami