13 gru 2023

Program Ciepłe Mieszkanie - czy warto złożyć wniosek?

Czy warto złożyć wniosek? Ile można dostać z programu Ciepłe Mieszkanie? Jakie są jego zasady? Dla kogo dopłaty? Sprawdźmy to!

Ciepłe Mieszkanie to program, w ramach którego możesz otrzymać dofinansowanie termomodernizacji mieszkania, np. na wymianę okien czy drzwi. Jest to już kolejna edycja projektu Ciepłe Mieszkanie, tym razem z wyższymi dotacjami na remonty mieszkań. Czy warto złożyć wniosek? Ile można dostać z programu Ciepłe Mieszkanie? Jakie są jego zasady? Dla kogo dopłaty? Sprawdźmy to!

Jak działa program Ciepłe Mieszkanie?

Celem programu Ciepłe Mieszkanie jest wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych usytuowanych w budynkach wielorodzinnych. Program działa w ten sposób, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) udostępnia środki na realizację Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), a one z kolei podpisują umowy z zainteresowanymi gminami. Następnie gminy ogłaszają na swoim terenie nabór wniosków wśród mieszkańców. To właśnie oni są końcowymi beneficjentami programu. Właściciele mieszkań nie składają wniosków bezpośrednio do odpowiednich WFOŚiGW, które są operatorami programu, tylko do urzędu gminy. To gminy wnioskują o środki, a następnie uruchamiają programy wsparcia, w ramach których właściciele mieszkań mogą złożyć wniosek o dofinansowanie.

Program Ciepłe Mieszkanie — dla kogo?

Program Ciepłe Mieszkanie to uzupełnienie programu Czyste Powietrze kierowanego do właścicieli domów jednorodzinnych. Korzyści z programu Ciepłe Mieszkanie 2023 odniosą właściciele lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, którzy mogą ubiegać się w urzędzie gminy o dofinansowanie termomodernizacji swoich mieszkań. W porównaniu do roku ubiegłego poszerzono katalog beneficjentów końcowych programu Ciepłe Mieszkanie. Obecnie dofinansowanie mogą otrzymać:

 • osoby fizyczne będące właścicielami mieszkań,

 • właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych — uprawnieni z ograniczonego prawa rzeczowego,

 • najemcy mieszkań komunalnych,

 • małe wspólnoty mieszkaniowe (obejmujące od 3 do 7 lokali).

Wsparcie z programu Ciepłe Mieszkanie 2023 wynosi do 41.000 zł dla osób fizycznych i do 375.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych.

Co dofinansujesz w programie Ciepłe Mieszkanie?

Projekt Ciepłe Mieszkanie jest rokiem do wdrożenia w kolejnych latach szerokiego programu wymiany kopciuchów (tj. pieców, kotłów, kominków czy kóz, które oznaczono klasą 1 i 2 lub bez oznaczenia) w budynkach wielorodzinnych. Nadal jest ich stanowczo za dużo! W programie Ciepłe Mieszkanie dofinansowanie na termomodernizację mieszkania w budynku wielorodzinnym możesz otrzymać konkretnie na:

 • montaż nowego źródła ciepła (pompa ciepła, kocioł na pellet, kondensacyjny kocioł gazowy),

 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła,

 • wykonanie instalacji CO i CWU,

 • wentylację mechaniczną,

 • wymianę okien

Warunkiem uzyskania dopłaty do wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej w programie Ciepłe Mieszkanie 2023 jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, którymi ogrzewany jest lokal oraz zakup i instalacja efektywnego źródła ciepła w tym mieszkaniu.

Jaka wysokość dopłaty w programie Ciepłe Mieszkanie?

W porównaniu z rokiem poprzednim program Ciepłe Mieszkanie urealnia koszty kwalifikowane w stosunku do obecnych cen na rynku, zwiększa progi dochodowe i maksymalne kwoty dotacji we wszystkich częściach programu, dodaje też nowe rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć. Program Ciepłe Mieszkanie został podzielony na kilka poziomów dopłat w zależności od Twoich dochodów. Trzy poziomy są skierowane do osób indywidualnych, a jeden — dla wspólnot mieszkaniowych. Poza tym, dla najbardziej zanieczyszczonych gmin zostały określone specjalne warunki. I tak:

 • Dla osób o dochodach do 135.000 zł rocznie maksymalna wysokość dotacji wynosi 16.500 zł, co stanowi maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny.

 • Dla mieszkań w najbardziej zanieczyszczonych gminach to maksymalnie 35% (do 19.000 zł). Osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi do 1.894 zł dla gospodarstw wieloosobowych i do 2.651 zł dla jednoosobowych, mogą ubiegać się o wyższą dotację, tj. do 27.500 zł (60% kosztów kwalifikowanych).

 • W przypadku lokali na obszarze najbardziej zanieczyszczonych gmin to do 29.500 zł (65% kosztów). Osoby, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1.090 zł, a w jednoosobowym – 1.526 zł, lub osoby uprawnione do otrzymywania zasiłków (stałych, okresowych, rodzinnych lub opiekuńczych) mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 41.000 zł (do 90% kosztów kwalifikowanych).

 • Dla mieszkań w najbardziej zanieczyszczonych gminach to 43.900 zł (95% kosztów).

Czwarta część programu jest skierowana do wspólnot mieszkaniowych i stwarza różne możliwości dofinansowania, pokrywające do 60% kosztów kwalifikowanych. Dotacje te w programie Ciepłe Mieszkanie 2023 wynoszą:

 • do 350.000 zł — w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła,

 • do 360.000 zł — gdy projekt uwzględnia też zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375.000 zł w przypadku zastosowania pomp ciepła),

 • do 150.000 zł dla projektów obejmujących jedynie termomodernizację, bez wymiany źródeł ciepła.

Co obejmuje dotacja w Programie Ciepłe Mieszkanie?

Jak już wspomnieliśmy, w programieCiepłe Mieszkanie 2023 wymiana stolarki okiennej i/lub drzwiowej w lokalach mieszkalnych możliwa jest pod warunkiem demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz instalacji efektywnego źródła ciepła. W przypadku wspólnot mieszkaniowych dotacja obejmuje demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do ogrzewania lub ogrzewania i CWU, a także zakup i montaż:

 • nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub CWU,

 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 • ocieplenia przegród budowlanych,

 • okien, drzwi oraz bram garażowych,

 • mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Dotacja obejmuje również przygotowanie dokumentacji (tj. audyt energetyczny, projekt, ekspertyzy). Dla osób fizycznych przewiduje się w programie Ciepłe Mieszkanie dofinansowanie demontażu nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła lub podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku. Dopiero po zamontowaniu efektywnego źródła ciepła możliwe jest również sfinansowanie:

 • zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 • montażu nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

 • przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej.

Ciepłe mieszkanie ze szczelnymi oknami

Dlaczego program Ciepłe Mieszkanie umożliwia wymianę stolarki okiennej? Czy to rzeczywiście tak ważne? Zdecydowanie tak! Od tego, jakie okna będziesz mieć w domu, zależeć będzie nie tylko wygląd elewacji budynku, ale i szeroko pojęta funkcjonalność i energooszczędność Twojego mieszkania! Fachowo zamontowane, wysokiej jakości okna, najlepiej uzupełnione o nowoczesne rolety zewnętrzne, spowodują, że ciepło nie będzie uciekać z domu, a zimno nie przedostanie się do jego środka. Parametry okien można podzielić na dwie kategorie:

 • bezwzględnie ważne dla każdego okna, tj. odporność na obciążenie wiatrem, wodoszczelność, przepuszczalność powietrza,

 • ważne z Twojego punktu widzenia, np. przenikanie ciepła, akustyka, wytrzymałość mechaniczna, siły operacyjne, odporność na otwieranie i zamykanie, klasa antywłamaniowa lub odporność na przenikanie światła i energii słonecznej.

Jeśli istotne są dla Ciebie np. parametry współczynnika przenikania ciepła (Uw), szybko zauważysz, że Uw poniżej 0,73 W/m²K mają okna REHAU SYNEGO. Użyto w nich włókien szklanych stosowanych w lotnictwie oraz Formule 1. Z kolei przykładem produktu z wysoką klasą wodoszczelności 9A są doskonałe okna FIRMY EUROPLAST, które pozostaną szczelne nawet przy nawałnicach o sile wiatru 112 km/h.

Solidne okna do domu

Jak wybrać najlepsze okna do domu? Otóż w trakcie wyboru produktu istotne są trzy kwestie: dopasowanie okna do Twoich potrzeb, prawidłowy montaż oraz parametry wybranego modelu. Każde okno w profesjonalnym sklepie oraz u producenta jest oznakowane i ma obowiązkową kartę wyrobu, w której są wymienione wszystkie właściwości deklarowane przez producenta. Każdy parametr musi być udokumentowany opisem, który wskazuje na konkretne właściwości, np. odporność na obciążenie wiatrem, wodoszczelność czy przepuszczalność powietrza. Zapoznając się z kartą produktu, dowiesz się np. że okna FIRMY EUROPLAST mają 80-milimetrową głębokość profili oraz siedem izolujących komór powietrznych, co pozwala na uzyskanie świetnej izolacji cieplnej. Z kolei przykładem doskonałego okna o wysokiej odporności na włamanie może być system SYNEGO, w którym produkty są wykonywane z materiałów całkowicie podlegających recyklingowi. Warto zatem zapoznać się z kartami produktów i złożyć wniosek, by uzyskać w ramach programu Ciepłe Mieszkanie dofinansowanie na doskonałej jakości okna.

Program Ciepłe Mieszkanie - czy warto złożyć wniosek?
Otwórz się na nowe możliwości

Jesteśmy do dyspozycji

Masz pytania? Potrzebujesz porady? Jesteś zainteresowany wyceną?

skontaktuj się z nami